Reports
Julkaisut, raportit ja kartat

Tiedot kaikista GTK:n laatimista ja sille luovutetuista arkistoraporteista sekä GTK:n julkaisemista kartoista ja tutkimusjulkaisuista. Pdf-muotoisia kokotekstejä on noin 13.500 kpl. Keskeiset karttatuotteet ovat saatavilla kuvamuotoisena tai karttakäyttöliittymien kautta.

Location
Paikkatietotuotteet

Sisältää koordinaatteihin sidottua digitaalisesti jaettavaa aineistoa. Paikkatietotuotteina jaetaan erityyppisiä havainto- ja mittausaineistoista laadittuja kokonaisuuksia, esiintymätietoja sekä karttatiedostoja. Uusia tuotteita on jatkuvasti kehitteillä.

Photos
Valokuvat

Geologiaa eri muodoissaan esineissä, rakennuksissa, maisemissa ja kivinäytteissä. Sisältää yli 10 000 kuvatiedostoa alkaen vuodesta 1870.

Maps
Karttapiirrokset

Tiedot GTK:n vanhoista käsin piirretyistä geologisista kartoista vuosilta 1850 - 1970. Karttoja on yli 3200 kappaletta, jotka kaikki ovat ladattavissa suuriresoluutioisina tiedostoina.