0,00 €

Tietoa palvelusta

Palvelun sisältö | Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet | Asiakastietojen käsittely | Palaute tai palvelupyyntö | Hakupalvelun tehokas käyttö ja tarkennettu haku | Vaihtoehtoiset palvelut | Paikkatietotuotteiden tilaukset | Paikkatietotuotteiden irrotus-, käsittely- ja toimituskustannukset

UUSI HAKKU TULEE TOUKOKUUSSA 2024

Hakku-palvelu uudistuu tämän vuoden toukokuun aikana. Verkko-osoite pysyy entisellään, mutta palvelun ulkoasu ja käyttöliittymä uusiutuvat. Tervetuloa kokeilemaan!

Palvelun sisältö

Hakupalvelu kattaa GTK:n tuottamat ja haltuun saamat julkiset tietotuotteet. Sisältö karttuu uusien raporttien, julkaisujen ja paikkatietotuotteiden sekä vanhemman aineiston digitalisoinnin myötä jatkuvasti.

Valtaosa sisällöstä on suorassa verkkojakelussa. Myytäviä tuotteita ovat paperimuotoiset julkaisut ja kartat sekä osa paikkatietotuotteista.

Monia havainto- ja mittaustietoja sekä niistä tehtyjä tulkintoja on katseltavissa erillisissä karttapalveluissa, jotka löytyvät GTK:n verkkosivuilta Tietopalvelut valikosta sekä etusivun teemavälilehtien alta.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelu on olemassa, jotta geologinen tieto olisi sitä tarvitsevien käytettävissä. Tietoa ladattaessa ja edelleen hyödynnettäessä on hyvä huomioida asianmukaiset käytöstavat, kuten tekijänoikeus, ns. isyysoikeus (lähde mainitaan), julkaisuluvat, tuotteiden jatkokäyttöä ohjaavat lisenssit yms. Näihin liittyviä toimintaohjeita, helpotuksia ja rajoituksia on kuvattu näissä dokumenteissa:

GTK:n verkkopalveluiden ja tuotteiden käyttöoikeudet ja aineistopolitiikan keskeiset linjaukset

Asiakastietojen käsittely

Paikkatietotuotteiden latauksen ja oston yhteydessä pyydetään käyttäjää antamaan pakollisena tietona sähköpostiosoite, johon järjestelmä lähettää linkin tietojen lataamista varten.

Käyttäjän antamia tietoja käytetään yksinomaan tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle ja mahdollisten reklamaatioiden käsittelyyn. IP-osoitteen perusteella voidaan laatia karkeasti luokiteltuja tilastoja latausmääristä (yritys- ja viranomaistahot, tutkimus ja opetus, kansalaiset ja muut).

Rekisteriseloste

Palaute tai palvelupyyntö

Risut ja ruusut palvelun sisällöstä, käytettävyydestä, suorituskyvystä jne. otetaan kiitollisuudella vastaan, jotta voimme parantaa palvelua edelleen käyttäjäystävällisemmäksi.

Jos tiedon löytyminen on todella kiven alla, voi meitä lähestyä tiedonhakupyynnöllä.

Avaa palautelomake

Hakupalvelun tehokas käyttö ja tarkennettu haku

Palvelu perustuu tietotuotteiden kuvailutietojen (metatiedot) hyödyntämiseen. Käyttäjän tehtävä on määritellä millä tiedoilla rajataan kokonaisuudesta se käyttäjää kiinnostava osa.

Haun voi aloittaa suoraan kunkin välilehden pikahakukentässä, jolloin haku kohdistuu yhtä aikaa useampaan kuvailukenttään, tai siirtymällä Tarkennettuun hakuun, jossa haulle voi antaa enemmän ehtoja.

Ohjeet (pdf):

Julkaisut, raportit ja kartat

Paikkatietotuotteet

Valokuvat

Karttapiirrokset

Vaihtoehtoiset palvelut

Hakku kattaa GTK:n tuottamat ja haltuun saamat julkiset tietotuotteet. Muualla tuotettua tietoa voi etsiä kirjastomme kokoelmista, jolloin materiaalin voi pyytää nähtäväksi tai lainaan.

Todella laajoihin kokoelmatietoihin pääsee käsiksi Summon hakupalvelussa, jonne myös GTK:n kirjastokokoelmien tiedot on viety.

Yleistietoa geologiasta tarjoaa myös geologia.fi verkkopalvelu.

Paikkatietotuotteiden tilaukset

GTK:n tuotteistetut maksuttomat ja maksulliset paikkatietotuotteet saa käyttöön Hakku-palvelun verkkokaupan kautta. Maksuttomat tuotteet ovat joko GTK:n avoimen lisenssin tai peruslisenssin mukaisia, Maksulliset tuotteet ovat aina peruslisenssin mukaisia.

Muut paikkatietotuotteet on tilattava erikseen. GTK luovuttaa niihin määräaikaisia rinnakkaisia käyttöoikeuksia (peruslisenssi). Käyttöoikeuksien luovutuksen yhteydessä laaditaan aineiston luovutussopimus peruslisenssillä, jossa rajataan käyttöoikeuden kohteena olevat aineistot sekä käyttöoikeuden kesto. Käytön ehdot, käyttöoikeusmaksut aineistoittain ja muut kulut käyvät ilmi aineiston luovutussopimuksesta.

Tilaukset ja tiedustelut: geodata@gtk.fi

Maksutavat: postiennakko (yksityisille) ja laskutus (organisaatioille).

Paikkatietotuotteiden irrotus-, käsittely- ja toimituskustannukset

Yksikkö Veroton hinta € Verollinen hinta €
Tuotteiden irrotus/aineistojen käsittely, tuntiveloitus. Minimiveloitus puoli tuntia Työtunti 145,00 179.80
Maksuttomassa verkkojakelussa tai GTK:n verkkokaupassa olevien valmistuotteiden erillisestä toimituksesta veloitetaan irrotus- ja toimituskulut. Tuote 243,80 302,31
Aineistojen formaattimuunnokset, tuntiveloitus Työtunti 145,00 179.80